PROJE TİPİ: Erasmus + KA2 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Projesi

PROJE ADI: Mesleki Eğitim ve Öğretimde Mikrodenetleyicileri PicBasicPro (PBP) Diliyle Öğretme ve Öğrenme

PROJE NO:2016-1-TR01-KA202-033963

PROJE TARİHİ: 15-09-2016 - 15-09-2018 (24 ay)

Proje Özeti

Teknoloji çok hızlı gelişiyor ve  günümüzde vazgeçilmez bir unsur olan teknolojigeçtiğimiz yıllardaki yatay gelişmeler  ile paralel olarak da dikey bir şekilde gelişmektedir. Dolayısıyla, teknolojik gelişmelerin bir kişiyi kendi mesleğinde kalıcı olarak iyileştirmeye zorlaması bir gerçektir. Diğer alanlardan çok, elektronik ve bilgi ve iletişim teknolojilerinde hızlı bir gelişme kaydedilmektedir.  Bu gelişmeler daha kompleks kontrol sistemlerinin üretilmesine ve mikrokontrolör üretiminin bu karmaşık sistemleri kontrol altına almasına neden olmuştur. Mikrodenetleyici üretim donanımının geliştirilmesinin yanında, yazılım teknolojisi de büyük bir ilerleme kaydetmiştir.
Bu nedenle,  bizler mikrodenetleyici teknolojisini öğreten eğitim kurumları olduğumuz için, dünyadaki gelişmeleri takip etmemiz gerekiyor. "Mesleki Eğitim Öğretimde, Mikrodenetleyicileri PicBasicPro (PBP)    Diliyle Öğrenme ve Öğretme"  projesi ile bilgisayar ve elektronik eğitim kurumlarında,  hangi mikrodenetleyici ve programlama dili kullanılmalı, müfredatta hangi yöntemlerin uygulandığı, uygulamalarda hangi cihazların kullanıldığı ve  derslerde hangi testlerin uygulandığının araştırılması hedeflenmektedir.
Bu nedenle, öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgisini diğer ülkelerdekilerle  etkileşime girerek karşılaştırabileceği bir model geliştirmeyi planlıyoruz. Böylece, öğrenci ve öğretmenler, bu bilgileri kazanma, mikrodenetleyici uygulamalarını geliştirme ve kendi kurumlarına uyarlama fırsatı bulacaklardır.
Bu projenin temel amacı, ortakların  kendi ülkelerindeki farklı eğitim sistemlerini ve eğitim yöntemlerini diğer katılımcı okullarla karşılaştırmak ve ev sahibi ülkedeki ziyaret sırasında mikro denetleyici modellerini diğer katılımcılara tanıtmak için en iyi uygulamaları paylaşmaktır.
Projelerin katılımcıları elektrik, elektronik, BİT, otomasyon mesleki eğitim öğretmenleridir  (Türkiye, İtalya, İspanya, Portekiz, Romanya, Yunanistan) ve bu öğretmenler mesleki eğitim ve öğretim okullarında mikrodenetleyici öğretmektedirler.
Proje faaliyetleri; bilgi değişimini, en iyi uygulama modellerini paylaşmayı ve analiz etmeyi, bunları karşılaştırmayı ve onları her ortağın kendi faaliyetlerine ve çevresine adapte ederek deney kitleri ve modülleri üretmeyi içermektedir.  Proje faaliyetlerimiz, tüm Mesleki Eğitim ve Öğretim öğretmenleri ve öğrencileri için başarılı öğrenme ve öğretme koşullarını sağlamayı amaçlamaktadır. Başarılı bir öğrenme şartı olarak, öğretmenlerin öğrenmeyi kolaylaştırıcı olarak rollerini güçlendirmesi gerekir. Öğretmenler; yenilik, takım çalışması, geri bildirim, kendi kendine düşünme ve değerlendirme için, yeni deney kitleri, modüller, özerklik, zaman ve alana ihtiyaç duymaktadır.  Sürekli mesleki gelişim için gelişmiş fırsatlara erişmeleri gerekir.
Projenin başlıca sonuç ve ürünleri olarak; bazı mikrodenetleyici modülleri ve uygulamaları hazırlanacak, deney (eğitim) kitleri geliştirilecek, web sitesi, DVD ve proje için bir rehber kitap üretilecektir.
Projeyi gerçekleştirirken kullanılacak metodoloji şeffaflıktır. Her görev ve sorumluluk kayıtlı veya yazılı olacaktır. Projenin ürünleri sadece yazılı, belgesel ürünler değil aynı zamanda pratik kitler ve devrelerdir.

Uzun vadede projeyi; öğrencilerin MEÖ ‘sinde ve sosyal yaşamında rol alan tüm ilgili kişi, öğretmen ve MEÖ okullarına yaymayı amaçladık. Bunlar; Öğretmenler, işgücü piyasası, mesleki eğitim merkezleri, aynı faaliyette ki diğerlider kuruluşlar, her ortak okul alanındaki yerel okullar, yerel yetkililer, Avrupalı ​​ortaklar yardımında ki Avrupa makamları,  geniş yaşam boyu öğrenme topluluğu,  bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde yerel karar vericilerdir. Proje sonuçlarımızın, yaygınlaştırma faaliyetleri sayesinde mesleki eğitim ve iş piyasası üzerinde uzun vadeli etkilere sahip olacağına inanıyoruz.

PROJE ÜRÜNLERİ
-PBPinVET rehber kitabı (İngilizce, Türkçe, İspanyolca, Portekizce, Yunanca, Romence, İtalyanca dilleri)
-Mikrodenetleyici dersleri için Modüller ve Eğitim kitleri.
-WEB SİTESİ
-DVD
-İngilizce eğitim videoları
-Final raporu
-Bir logo, kısa film, afişler ve posterler.
-Proje Facebook, Proje Twitter, Proje Youtube, Proje Twinspace.